Doba jedová / Anna Strunecká , Jiří Patočka - Príroda, Bratislava, 2013.
ISBN 8-80-07-02230-0
613.2 - životospráva - výživa zdravá - sladkosti - cukry - sladidlá umelé - nápoje - bielkoviny - oleje - sacharidy - dojčenie - čaj - káva - mlieko - sinice - antibiotiká - účinky liekov - rakovina - fajčenie - tabak - alkohol - prostredie životné - žiarenie rádioaktívne - hliník - dažde kyslé - očkovanie - účinky vakcín - kurkumín - vitamíny
voľná K102906 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ