Strašní Rimania / Terry Deary , Jana Nagyová prel., Martin Brown ilustr. - Slovart, Bratislava, 2007.
Edícia Hrôzostrašná história
ISBN 8-80-8085-249-8
Rimania - história - knihy pre deti - Rím - vládcovia - vládcovia rímski
voľná K102911 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ