Teória obrábania / Ján Buda , Ján Souček , Karol Vasilko - Alfa, Bratislava, 1983.
621.9 - obrábanie - obrábanie kovov - frézovanie - brúsenie - rezanie - rezanie kovov - oceľ - liatina - teória - teória obrábania - nástroje - nástroje pracovné - strojárstvo - sústruženie
voľná K67271 D
voľná K67272 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ