Kvalifikační příručka soustružníka / Rudolf Rousek , Bedřich Kareis - Práce, Praha, 1978.
621.9 - strojárstvo - sústruženie - príručky - príručky kvalifikačné - teória - teória obrábania - vŕtanie - výkresy - výkresy strojnícke - sústruhy
voľná K57014 D
voľná K57015 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ