Příručka soustružníka / Bohumil Janyš - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1960.
621.9 - strojárstvo - príručky - príručky kvalifikačné - sústruženie - sústruhy
voľná K82697 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ