Příručka pro soustružníky / Miroslav Mikovec - SNTL, Praha, 1972.
621.9 - strojárstvo - príručky - príručky kvalifikačné - sústruženie - sústruhy - obrábanie - obrábanie kovov
voľná K83012 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ