Kvalifikační příručka obráběče kovů / Karel Němec - Práce, Praha, 1972.
621.9 - strojárstvo - obrábanie - obrábanie kovov - príručky - príručky kvalifikačné - brúsenie - vŕtanie - sústruženie
voľná K82446 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ