Príručka pre strojníka parných turbín / František Gajarský - Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1963.
621.16 - príručky - turbíny - turbíny parné - teplo - para - para vodná - druhy turbín - obsluha - poruchy turbín - generátory - bezpečnosť práce - turbíny plynové
voľná K82245 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ