Filozofická čítanka / Peter Barták zost., Karol Janas zost. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Tren‡Ąn, 2005.
ISBN 80-8075-088-2
skriptá vysokoškolské - 14 - filozofia - filozofia antická - škola milétska - škola eleatská - atomisti - sofisti - Platón-(grécky filozof, - - Aristoteles/384-322p.n.l./ - Epikuros - filozofia stredoveká - Akvinský, Tomáš(1225-1274) - More,Thomas(1478-1535) - filozofia novoveká - Bacon, Francis - Descartes, René-filozof - Locke, John-filozof - Rousseau, Jean-Jacques - Kant, Immanuel-filozof - Hegel, Georg Wilhelm Friedrich ( nem. ideal. filozof, 1770-1831) - Sartre, Jean Paul - Weber, Max/filozof - Marx, Karol/1818-1883/ - Nietzsche, Friedrich-filozof - filozofia slovenská - filozofia česká
vožná K102927 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ