Bouře směřuje na Balkán : Neúspěšná sovětská invaze do Rumunska na jaře 1944 / David M. Glantz , Jiří Fidler prel. - Jota, Brno, 2008.
ISBN 8-80-7217-516-1
355 - vojenstvo - operácie vojenské - literatúra faktu - Wehrmacht - armáda Červená - Rumunsko - vojna svetová II. 1939-1945
vožná K102935 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ