Práce s elektrickou ruční vrtačkou / Jan Tůma - SNTL, Praha, 1988.
Edícia Polytechnická knižnice
621.9 - strojárstvo - príručky - príručky praktické - vŕtačky - vrtáky - vŕtanie - drevo - práca s drevom - frézovanie
voľná K79971 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ