Stanovení rozmezí výbušnosti hořlavých plynových směsí / František Otásek , Miroslav Bajer - SNTL, Praha, 1967.
Edícia Hornické aktuality
622.8 - baníctvo - požiare - požiare banské - plyny - plyny banské - výbuchy - výbuchy banské - látky - látky horľavé
voľná K102953 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ