Spoznávame umenie : S odkazmi na internet. V spolupráci s Národnou galériou v Londýne / Rosie Dickinsová , Mari Griffithová , Milada Pauleová prel. - Perfekt, Bratislava, 2004.
ISBN 80-8046-266-6
umenie výtvarné - starovek - stredovek - renesancia - rokoko - reštaurovanie - falšovanie - pop-art - materiály - triky - baroko - 7.03 - rez zlatý /proporcie
voľná K96039 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ