Kurs číslicového řízení obráběcích strojů / Ladislav Šmejkal - SNTL, Praha, 1980.
621.9 - riadenie - riadenie číslicové - stroje - stroje obrábacie - lasery - mikropočítače - kurzy - kurzy riadenia - systémy - systémy riadiace
vožná K82687 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ