Stroje a zariadenia / Josef Doleček , Pavel Gajdoš , Vítězslav Novák , N. Matejko prel. - Alfa, Bratislava, 1973.
621.8 - strojárstvo - súčiastky - súčiastky spojovacie - spoje - spoje lepené - spoje pružné - čapy - hriadele - ložiská - ložiská valivé - ložiská klzné - mazanie - prevody - potrubia - mechanizmy - mechanizmy pneumatické - mechanizmy hydraulické
voľná K37711 D
voľná K37712 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ