Otázky a odpovede z elektrotechniky / Hubert Meluzin - Alfa, Bratislava, 1986.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
príručky - príručky praktické - 621.3 - elektrotechnika - energia elektrická - elektrina - prúd elektrický - napätie elektrické - elektrolýza - akumulátory - elektrostatika - indukcia - pole magnetické - magnetizmus - elektromagnetizmus - indukcia elektromagnetická - prúd striedavý - prúd jednosmerný
vožná K73850 D
vožná K73852 D
K81722 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ