Štúdio 6 / Liza Marklundová , Jana Melichárková prel. - Ikar, Bratislava, 2013.
ISBN 8-80-551-3199-3
literatúra švédska - romány kriminálne - Annika Bengtzonová/reportérka
vožná K102986 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ