Atentátnik / Liza Marklundová , Mária Bratová prel. - Ikar, Bratislava, 2013.
ISBN 8-80-551-3200-6
literatúra švédska - romány kriminálne - Annika Bengtzonová/reportérka
vožná K102987 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ