Naučte se fotografovat dobře : Jak dosáhnout skvělých snímků vždy, všude a každým fotoaparátem / Bryan Peterson , Tomáš Paleček prel. - Zoner Press, Brno, 2011.
ISBN 8-80-7388-837-4
77 - fotografovanie - fotografie - príručky - príručky praktické - prístroje fotografické - svetlo - fotografie farebné - fotografie čierno-biele - fotografie digitálne - rez zlatý /proporcie
voľná K102991 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ