Monster High : Stredná strašidelná / Lisi Harrisonová , Elena Guričanová prel. - Ikar, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-551-2448-3
literatúra kanadská - knihy pre mládež - strašidlá
vypožičaná K103010 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ