Strojnická příručka : Strojní součásti / Zdeněk Hlávka prel., Strojnick zahl. - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1956.
621 - príručky - príručky strojnícke - strojníctvo - stroje - hriadele - spojky - ložiská - ložiská valivé
voľná K82907 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ