Strojnická příručka : Strojní součásti / Zdeněk Hlávka prel., Strojnick zahl. - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1958.
621 - strojárstvo - stroje - príručky - príručky strojnícke - prevody - spoje
vožná K82908 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ