Strojárska technológia / Elígius Veselý - Alfa, Bratislava, 1973.
Edícia Edícia strojárskej literatúry
621 - technológia strojárska - materiály technické - kovy - vlastnosti kovov - zliatiny - železo technické - kovy neželezné - kovy ťažké - kovy ľahké - kovy vzácne - kovy drahé - metalurgia - lejárstvo - oceľ - tvárnenie
voľná K79339 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ