Wolker v nás : Zborník k 75.výročiu básnikovho narodenia (1900 - 1975) / Imrich Vaško zost. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1976.
literatúra česká - poézia - spomienky - vyznania - 929 - Wolker, Jiří - zborníky
vožná K43799 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ