Skúšky zváraných spojov / Vladimír Gregor , Oskár Iždinský - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1963.
621.79 - strojárstvo - zváranie - technika - technika zvárania - príručky - príručky praktické
vožná K17907 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ