Lepíme drevo, plasty a kovy / Juraj Kubín , Ladislav Oltman - Alfa, Bratislava, 1981.
lepenie - lepidlá - 678 - drevo - plasty - kovy - tmely
vožná K62716 D
vožná K62717 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ