William a Kate. Príbeh lásky : Svadba storočia / Robert Jobson , Pavol Lukáč prel. - Columbus, Praha, 2011.
ISBN 8-80-7136-206-7
929 - William, princ z Walesu (21.6.1982) - Middletonová, Kate - biografie - Anglicko - rody krážovské - panovníci
vožná K103061 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ