Chrobáčiky : pre malé i veľké deti / Jan Karafiát , Ľuba Suchalová ilustr. - Ottovo nakladatelství, Praha, 2010.
ISBN 8-80-7360-956-6
literatúra česká - rozprávky pre deti
voľná K103066 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ