Dobývání ložisek / Dobýván zahl. - SNTL, Praha, 1968.
622.2 - baníctvo - ložiská - ložiská nerastné - ťažba hlbinná - ťažba - uhlie - ložiská rudné - ložiská nerudné
voľná K103070 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ