Skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov / Kazimír Kremničan , Anton Ďurďovič - Práca, Bratislava, 1987.
Edícia Knižnica bezpečnosti práce
621.3 - elektrotechnika - skúšky odbornej spôsobilosti - zariadenia elektrické - ochrana zdravia - bezpečnos práce - predpisy bezpečnostné - pomoc prvá - úrazy elektrinou - pomôcky pracovné - výahy - letiská - stroje pracovné - zariadenia zdvíhacie - transformátory - ochrana pred bleskom - prostredie pracovné - hygiena
vožná K75747 D
vožná K75748 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ