Strojové súčiastky, montážne skupiny a ich montáž / J. Hintze , Oto Rottko - Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1966.
621.75 - strojárstvo - ložiská - ložiská klzné - ložiská valivé - hriadele - prevody - prevody ozubené - prevody hydraulické - pohony - motory
voľná K83100 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ