Bezpečná práca na elektrických zariadeniach / Hubert Kubeš , Pavol Smorádek , Mikuláš Tarči - Práca, Bratislava, 1988.
Edícia Knižnica bezpečnosti práce
331 - bezpečnosť práce - zariadenia elektrické - elektrina - pomôcky pracovné - pomôcky ochranné - úrazy - úrazy elektrinou - pomoc prvá - bleskozvody - uzemnenie - revízie
voľná K79709 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ