Bezpečná práca s elektrickým zariadením / Anton Ďurďovič - Práca, Bratislava, 1982.
331 - bezpečnosť práce - zariadenia elektrické - elektrina - pomoc prvá - úrazy - úrazy elektrinou - prúd elektrický - poistky elektrické - ističe - požiare - výbuch - revízie - elektrina statická - výboje atmosferické - blesky - bleskozvody
voľná K64302 D
voľná K64303 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ