abc automobilového modelárstva / Zenon Dutkiewicz , Ľubomír Čabák prel. - Alfa, Bratislava, 1978.
621.72 - strojníctvo - modelárstvo - modelárstvo automobilové - dejiny - dejiny automobilizmu
voľná K53338 D
voľná K53339 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ