Technické kreslenie pre elektrotechnikov / Miroslav Kroupa - Alfa, Bratislava, 1972.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
744 - kreslenie technické - elektrotechnika - stroje elektrické - normalizácia technická - písmo technické - výkresy - elektrotechnika silnoprúdová - elektrotechnika slaboprúdová - grafy - kolesá ozubené - šablóny - závity
vožná K36966 D
vožná K36967 D
vožná K83162 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ