Železničné modelárstvo v kocke / Ivan Nepraš , Dezider Selecký - Alfa, Bratislava, 1980.
621.72 - strojárstvo - modelárstvo - modelárstvo železničné - príručky - príručky praktické
voľná K60983 D
voľná K60985 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ