Svět letadel : Stavíme makety letadel a kosmických lodí / Václav Šorel - Mladá fronta, Praha, 1989.
Edícia JAK
621.72 - strojárstvo - modelárstvo - modelárstvo letecké - príručky - príručky praktické
vožná K80398 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ