Automobilové modelářství : Dráhové modely / Josef Tůma - Naše vojsko, Praha, 1975.
621.72 - strojárstvo - modelárstvo - modelárstvo automobilové - príručky - príručky praktické
voľná K43505 D
voľná K82166 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ