Sociální práce v praxi : Specifika různých cílových skupin a práce s nimi / Oldřich Matoušek , Jana Koláčková , Pavla Kodymová - Portál, Praha, 2005.
ISBN 80-7367-002-X
práca sociálna - učebnice - príručky - štúdie - deti zneužívané - deti týrané - deti zanedbávané - rodičia osamotení - rodiny problémové - deti postihnuté - ľudia starí - násilie - prostitútky - mládež riziková - nezamestnanosť - bezdomovci - rozvod(soc.) - pracovník sociálny - hospic - závislosť drogová - čin trestný - prostitúcia - nezamestnaní - utečenci - delikvencia - izolácia spoločenská - komunita - rehabilitácia - rodina - Rómovia - rozvod(soc.) - terapia - týranie - domovy dôchodcov - domovy detské - ústavy - výchova ústavná - gamblerstvo - menšiny národnostné - azyl - domy azylové - 36
voľná K96068 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ