Elektrotechnika / Václav Klepl , Oldrich Petrᚠprel. - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1961.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
621.3 - elektrotechnika - prúd jednosmerný - elektrostatika - elektromagnetizmus - elektrodynamika - meranie - meranie elektrické - prístroje meracie elektrické - prístroje meracie - telegrafia - telefónia - rádiotechnika
vožná K83131 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ