Aerodynamika létajících modelů : Profil, křídlo, vrtule / Milan Hořejší - Naše vojsko, Praha, 1957.
621.72 - strojárstvo - modelárstvo - modelárstvo letecké - príručky - príručky praktické
voľná K16557 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ