Údržba elektrických zařízení / František Soukup , Jan Hrubeš , Stanislav Zeman - SNTL, Praha, 1970.
Edícia Praktické elektrotechnické příručky
621.3 - elektrotechnika - zariadenia elektrické - opravy - poistky elektrické - ističe - meranie - meranie elektrické - stroje elektrické - transformátory - žeriavy - výahy - elektrina statická - hromozvody - bleskozvody
vožná K37420 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ