Praktické výpočty z elektrotechniky rádiotechniky a televízie / Karol Ondrejička , Konštantín Viktorín - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1958.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
621.3 - elektrotechnika - rádiotechnika - televízia - výpočty - obvod elektrický - prúd jednosmerný - prúd striedavý - meranie - antény - elektronika - zosilňovače - oscilátory - vysielače - tranzistory
vožná K8695 D
vožná K28570 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ