Tepelné spracovanie kovov : Základy metalografie. Teória a prax žíhania, zošžachovania, kalenia.... / Ján Korecký - Štátne nakladatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1955.
621.7 - strojárstvo - spracovanie - spracovanie kovov - metalografia - kalenie - cementovanie - kovy - zliatiny - liatina
vožná K6447 D
vožná K10136 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ