Receptář pro elektrotechnika / Jan Škeřík - SNTL, Praha, 1982.
Edícia Praktické elektrotechnické příručky
621.3 - elektrotechnika - čistenie chemické - čistenie kovov - škvrny - prostriedky čistiace - pokovovanie chemické - kalenie - pokovovanie - zváranie - spájkovanie - pokovovanie galvanické - lepenie kovov - tmelenie - termoplasty - tmely - lepidlá - vosky - hmoty náterové - konzervovanie kovov - impregnácia - izolácia - látky antistatické - zmesi chladiace - zmesi nemrznúce - spoje plošné - receptár
vožná K82490 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ