Medzi dvoma oceánmi / Jiří Hanzelka , Miroslav Zikmund , Jozef Moser prel. - Slovenské vydavatežstvo politickej literatúry, Bratislava, 1961.
91 - cestopisy - Amerika - Panama - prieplavy - Indiáni - Mexiko - pyramídy
vožná K11685 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ