Stroje a zařízení : pro studijní obor hornictví a hornická geologie / Miloslav Plášil - SNTL, Praha, 1987.
621.8 - strojárstvo - stroje - dózery - rýpadlá - ložiská - dobývanie - dobývanie nerastných surovín - ťažba - ťažba hlbinná - stroje - stroje dopravné - laná - laná ťažné
voľná K76781 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ