Silnoproudá elektrotechnika v automatizaci / Vladimír Suchánek - SNTL, Praha, 1980.
621.3 - učebnice vysokoškolské - elektrotechnika - silnoprúd - generátory - motory - zosilovače - stroje jednosmerné - transformátory - stroje asynchrónne - stroje synchrónne - stroje elektrické - prístroje elektrické - automatizácia
vožná K83374 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ