Elektrotechnika a silnoproudá elektronika / Jaroslav Vladař , Jiří Zelenka - SNTL, Praha, 1986.
621.3 - elektrotechnika - elektronika - silnoprúd - pole elektrostatické - prúd elektrický - pole magnetické - obvod elektrický - prístroje meracie - meranie - prístroje elektrické - stroje elektrické - stroje synchrónne - stroje asynchrónne - diódy - tyristory - tranzistory - zosilovače
vožná K75520 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ