Elektrotechnická ročenka 1989 / Elektrotechnick zahl. - Alfa, Bratislava, 1988.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
621.3 - ročenky - elektrotechnika - energia elektrická - rozvody elektrické - automatizácia - regulácia - kybernetika - robotizácia - technika oznamovacia - technika televízna - rádiotechnika - elektronika - zariadenia elektrické - bezpečnosť práce - úrazy elektrinou - 1989 - využitie elektriny
voľná K79837 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ